primeur exallent
primeur exallent

Rekenexamen zonder nakijken

Exallent presenteert met trots het eerste rekenexamen dat geautomatiseerd wordt nagekeken. Deze functie is gegarandeerd objectief en scheelt de docent een hoop nakijktijd. Procesbeoordeling maakt ook deel uit van deze nieuwe rekenexaminering zodat een breder en beter beeld van de deelnemer wordt verkregen. Zodra de deelnemer het examen afsluit, is het resultaat inzichtelijk voor de opleider. Voorts wordt volgens het gewenste protocol het resultaat aan de deelnemer bekend gemaakt.

Generieke rekenexamens MBO niveau 2 | 3 | 4
Per niveau stelt Exallent minimaal drie versies beschikbaar die aan alle wettelijke richtlijnen voldoen. Conform de taxonomie van de CENF verschillen de rekenopgaven qua beheersingsniveaus. Zo wordt de complexiteit van een opgave onder andere bepaald door:
• De complexiteit van de situatie.
• Het vereiste aantal en het soort denkactiviteiten.
• De aard en omvang van de getallen waarmee gerekend moet worden.
• De complexiteit van de rekenkundige handeling.

Rekendomeinen
Exallent rekenexamens zijn gebaseerd op de vijf functionele rekendomeinen en thema’s zoals die door de Expertgroep Herijking Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn vastgesteld. Momenteel ontwikkelt Exallent examens per rekendomein.
• Grootheden en eenheden.
• Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld.
• Verhoudingen herkennen en gebruiken.
• Procenten gebruiken.
• Omgaan met kwantitatieve informatie.

Als je meer wilt weten over het Rekenexamen zonder nakijken, neem dan contact op met Exallent via info@exallent.nl of bel 085 164 05 07. Via onderstaande knop vraag je een toegangscode aan naar een online demoversie.