Examenaanbod
Exallent

Beroepsgerichte examens en keuzedeel examens voor mbo- opleidingen in de sector Zorg en welzijn

Examenleverancier-Exallent

Exallent

Onze examens worden ontwikkeld samen met het beroepenveld. Daarnaast zijn onderwijskundige experts op het gebied van examinering betrokken bij de totstandkoming van de examens.

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u onze examenproducten inzien? Wij komen graag bij u langs! Neem gerust contact met ons op.

Digitaal platform

De examens van Exallent worden beschikbaar gesteld via een modern digitaal platform. Veiligheid en gebruikersvriendelijkheid staan voorop. Studenten zijn betrokken in de ontwikkeling van de examens en het gebruik hiervan. 

Het is mogelijk om zelf keuzes te maken in de rollen, zo kunnen meerdere examinatoren gelijktijdig beoordelen maar ook opeenvolgend. De keuzes hierin zijn ruim en sluiten altijd aan bij de beroepspraktijk.

Dezelfde beroepspraktijk is betrokken bij de opzet van examinering en gebruik van het systeem. Zo kunnen examens ook in de praktijk goed worden uitgevoerd met een minimale belasting voor de beroepspraktijk. 

Oefenexamens

Voor alle examens is er oefenmateriaal zodat de student zich kan voorbereiden op het examen.

Een goede voorbereiding blijft wezenlijk om een goed resultaat te kunnen behalen.

Kennistoetsen

Voor alle onderdelen van het kwalificatiedossier zijn kennistoetsen beschikbaar. Deze kunnen, net zoals de oefenexamens, goed worden ingezet als voorbereiding op een examen. 

Favicon-Exallent

Aanbod beroepsgerichte examens

 • Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)
 • Onderwijsassistent (niveau 4)
 • Nederlands spreken 3F / gesprekken 3F
 • Nederlands Lezen 3F
 • Nederlands Luisteren 3F
 • Nederlands schrijven 2F / 3F

Een afname taalexamen kan vanaf € 4,50 all-in
Dus inclusief examen en gebruik digitaal platform!

 

Favicon-Exallent

Aanbod Keuzedeel examens

 • BSO 4 – 8 jaar
 • BSO 8 – 12 jaar
 • Combifunctionaris IKC / brede school
 • Didactische ondersteuning basisonderwijs
 • Diversiteit
 • Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
 • Expressief talent
 • Gezonde leefstijl
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Ontwikkelingsgericht werken in VVE
 • Specialist leesbevordering 0-12 jaar
 • Verdieping onderwijsassistent VO en MBO
 • Werken met Baby’s